Инициативи на ЕС

Инициативата LEADER+- за селско развитие е една от чети­рите финансирани в рамките на приложението на структурните фондове. Тя е насочена към насърчаване и подкрепа на висококачествени и амбициозни интеграционни стратегии за местно селско развитие и ще оказва съществено въздействие върху сътрудничеството и създаването на мрежи между селските райони. Като правило всички селски райони могат да […]

Инициативи на ЕС Read More »