Инициативата EQUAL

Инициативата EQUAL се осъщест­вява в три направления: -Направление А– намаляване дискриминацията и нееднаквите възможности на пазара на труда. Проектите трябва да отразяват приоритетите, съгласувани между страните-членки и Комисията съобразно Европейската стратегия за заетост, и да се осъществяват от публични и частни партньори и асоциации чрез международно сътрудничество. -Направление В– проекти от мрежи на национално равнище […]

Инициативата EQUAL Read More »