Индустриялна политика на ЕС – публичната администрация

Подобряване на публичната администрация в областта на индустрията. То включва: -създаване на предпоставки за доближаване на публичната администрация до индустриалците и техните потребности чрез стимулиране използването на информационните тех­нологии за изграждане на интерактивни контакти; -насърчаване намаляването на регулативните пречки пред икономическите агенти чрез усъвършенстване на регула­тивните рамки на национално равнище и в ЕС; -приложение на […]

Индустриялна политика на ЕС – публичната администрация Read More »