Икономическа и социална конверсия на райони със структурни проблеми

Икономическа и социална конверсия на райони със структурни проблеми- включва индустриални, селски, урбанизирани райони, както и риболовните. Тя покрива не повече от 18% от населението в следните рамки: -Индустриални райони, които покриват 10% от населението на ЕС и отговарят на критериите: *безработица – по-висока от средното за ЕС; *висок дялна индустриалната заетост- над средното за […]

Икономическа и социална конверсия на райони със структурни проблеми Read More »