индивиди

Дела за отмяна на незаконосъобразни актове

Ако някоя държава-членка, Съветът, Комисията или, при определени условия, Парламентът са убедени, че даден законодателен акт на ЕС е неправомерен, те могат да поискат от Съда да го отмени. „Искове за отмяна“ могат да бъдат предявени и от частни лица, които искат Съдът да прекрати действието на определен закон, защото им вреди пряко и неблагоприятно […]

Дела за отмяна на незаконосъобразни актове Read More »

Екипи и лидерство

Лидерството в екипа е процес на насочване и стимулиране на екипа да постигне целите независимо от ситуацията. Лидерът съществува  в екипа само поради една причина – да реализира конкретни резултати чрез екипа. В този смисъл лидерът трябва да спечели доверието и сътрудничеството на екипа, да го накара да работи така, че да постигне договорените цели,

Екипи и лидерство Read More »