Методи, използващи дисконтирането на паричните потоци

Метод “чистата сегашна стойност”. Изчислява се като разлика между сегашната стойност на дисконтираните парични потоци и сегашната стойност на инвестиционните разходни парични потоци. NPV = S    CFt    – NICO (1 + k)t CF – годишните парични потоци NICO – чистите инвестиционни разходи k – изискуемата рентабилност на проекта t – годината, през която конкретния паричен […]

Методи, използващи дисконтирането на паричните потоци Read More »