Финансово планиране и съставяне на бюджет

Финансова планиране и съставяне на бюджет – финансовата стратегия предопределя целта на фирмата, стратегическия план описва как фирмата да достигне до нея.За стратегическия план е характерно ресурсното разпределение.За да се постигнат инвестиционните цели на една фирма е необходимо да се използва финансовото планиране като инструмент на разпределение на ресурсите.Финансовото планиране е необходимо по няколко причини: […]

Финансово планиране и съставяне на бюджет Read More »