Етапи на капиталовото бюджетиране

Капиталовото бюджетиране налага инвестирането в инвестиционни проекти, характеризиращи се с позитивна проектна възвъщаемост. Основната цел на капиталовото бюджетиране е защитата на стратегическите фирмени интереси и подбора и реализацията на най-добрите проекти. Етапи през които преминава капиталовото бюджетиране: инвестиционно сканиране и подбор – събиране на идеи, като се елиминират неподходящите проекти. Формиране на предложения – обхваща […]

Етапи на капиталовото бюджетиране Read More »