Институционални и организационни аспекти на инвестиционният мениджмънт.

Капиталовият пазар е изграден от: – специализирани финансови институции(банки) и брокери – инвестиционните институции, отделните инвеститори и фирми, които използват пазара и купуват финансови услуги. Голяма част от фирмите осъществяват управление на собствени портфейли от ценни книжа като прибягват до услугите на специализираните инвестиционни институции. Познати са 4 типа инвестиционни институции: – пенсионни фондове – […]

Институционални и организационни аспекти на инвестиционният мениджмънт. Read More »