Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от облигации

1. Особености на облигациите като инвестиционен носител – най-важната особеност е фиксираността на доходите, която осигурява облигацията. При облигациите инвеститорът се интересува от относителната стойност на получаваните доходи. Основните характеристики, които го интересуват са: възвращаемост, рискованост и ликвидност. 2. Измерване на възвращаемостта на облигациите – възвращаемостта на облигациите обикновено се приема за лесно уловима, но […]

Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от облигации Read More »