инвестиционната теория

Портфейлът като метод за управление на инвестиционния риск

В икономическата литература понятието „риск“ се употребява нееднозначно: * математическото схващане разглежда риска като игра на шансове * застрахователната наука разглежда риска като „възможност за настъпване на определено събитие, което предизвиква щета“ Поради спецификата на инвестиционната теория нито математическото нито застрахователното схващане за риск са приложими според следните причини: – финансово – инвестиционната практика е […]

Портфейлът като метод за управление на инвестиционния риск Read More »

Инвестиционната политика като основа на инвестиционният мениджмънт.

Ориентир за разграничаване на клиентите на един от друг са индивидуалните инвестиционни цели. Тези цели се определят от позициите на клиента по отношение на риска и очакваната възвращаемост. В инвестиционната теория намират приложение кривите на безразличието. Те се описват като успешен метод за описване на целите. Определянето на кривите на безразличието се прави чрез оценяване

Инвестиционната политика като основа на инвестиционният мениджмънт. Read More »