svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Портфейлът като метод за управление на инвестиционния риск

В икономическата литература понятието „риск“ се употребява нееднозначно:
* математическото схващане разглежда риска като игра на шансове
* застрахователната наука разглежда риска като „възможност за настъпване на определено събитие, което предизвиква щета“
Поради спецификата на инвестиционната теория нито математическото нито застрахователното схващане за риск са приложими според следните причини:
– финансово – инвестиционната практика е свързана с вземане на решения, чиито резултат е неизвестен
– и поради субективната намеса в…

Read More

Инвестиционната политика като основа на инвестиционният мениджмънт.

Ориентир за разграничаване на клиентите на един от друг са индивидуалните инвестиционни цели. Тези цели се определят от позициите на клиента по отношение на риска и очакваната възвращаемост. В инвестиционната теория намират приложение кривите на безразличието. Те се описват като успешен метод за описване на целите. Определянето на кривите на безразличието се прави чрез оценяване на равнището на рисковата поносимост.
Рискът съществува във всяка операция свързана…

Read More