Портфейлът като инвестиция

Портфейлът като инвестиция – тук трябвя да се разгледат следните няколко момента: – теоретически основи на инвестициите – под инвестиции трябва да разбираме трансформиране на по-високо ликвиден актив в по-ниско ликвиден с цел реализиране на доход или друга определена цел. Трябва да се прави разлика между актив и инветиция. Активът е материално веществена форма на […]

Портфейлът като инвестиция Read More »