Капиталово бюджетиране и риск

Всеки инвестиционен проект включва определена несигурност. Оценяването на различни техники на несигурността води до измерването на риска. Аналитичните техники се обобщават в следните групи: Статистически измерители на риска рангът се явява като разлика м/у най-добрия и най-лошия възможни резултати от проекта. Показателят не отчита тежестта на крайните възможни резултати от проекта. Стандартно отклонение е един […]

Капиталово бюджетиране и риск Read More »