Световното производство на месо ще се удвои до 2050 г

Световното производство на месо трябва да се удвои до 2050 г. и ще достигне 463 милиона тона, за да бъде задоволено нарастващото търсене в света. Това ще наложи значителни инвестиции в животновъдството, съобщи Организацията на ООН по прехрана и земеделие, ФАО в годишен доклад. „За да бъде задоволено нарастващото търсене, годишното световно производство на месо …

Световното производство на месо ще се удвои до 2050 г Read More »