svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Право за закупуване на пропорционална част от новоиздадени акции на компанията преди обществеността (preemptive right)

Голяма част от фирмите дават на своите инвеститори право да закупят с предимство част от новоемитираните акции. По този начин на акционерите се дава възможност да увеличават участието си в компанията, пропорционално на притежаваните от тях дялове. Задължението на компанията да предлага новите акции на съществуващите акционери се регламентира в нейния Устав.

Read More

Ameritrade

Ameritrade продължава да прави подобрения по отношение на онлайн инвестирането. Ameritrade е насочила своята стратегия най-вече към инвеститори, които търгуват често с ценни книжа. Фирмата е интегрирала различните функции и възможности в услугата си ОпМопеу. AmeritradePersonal Finance част включва OnMoney акаунт и съвкупност от помощни средства и различни предложения за финансово планиране и изчисления. Основни предимства:

Ameritrade предлага възможността на новите си клиенти да започнат да търгуват веднага…

Read More

Облигацията като ценна книга

Облигациите ат л. са доходоносни дългови ценни книжа, които се издават от правителствени финансови органи, от органи на местната власт и от крупни корпорации. С тях се оформят финансовите отношения между посочените емитенти и отпускащите заеми инвеститори. В този случай инвеститори са главно частни лица -спестители, обществени организации, различни видове фондове и търговски банки в дълга позиция (с превишение на ресурсите над пласментите), които на първичния капиталов пазар купуват…

Read More

Бойко Борисов: Българският бизнес ще участва във възстановяването на Ливан

„България и Ливан работят за създаването на изключителни условия за взаимни инвестиции във време на финансова и икономическа криза. С г-н Харири сме на мнение, че частният бизнес трябва да се насърчава и защитава. Затова, освен желанието ни да привлечем трайни капиталовложения у нас, считам за полезно български строителни компании, а също и такива, занимаващи се с електрификация, да участват във възстановяването на Ливан.” Това…

Read More

Бойко Борисов: Водим преговори с потенциални европейски инвеститори за проекта АЕЦ „Белене”

Правителството ще сезира прокуратурата за всички нерегламентирани дейности, извършени във връзка с изграждането на бъдещата централа До три седмици се очаква отговор по преговори относно потенциални европейски стратегически инвеститори за проекта АЕЦ „Белене”. Това каза министър-председателят Бойко Борисов след като се запозна на място с извършените строителни работи на площадката на централата. Премиерът е категоричен, че проектът няма да бъде продължен без участието на европейски…

Read More

Оборотни депозитни сертификати

Те се емитират от търговски банки с цел управление на тяхната ликвидност. Представляват документ, удостоверяващ депозирането на дадена сума в банка. Сроковете на депозитните сертификати не са стандартни и варират от един месец до няколко години. Предлагат лихвена доходност. Могат да се прехвърлят свободно на паричния пазар до настъпването на падежа. Лихвеният доход се изчислява като доход в деня на падежа като база 360 дни…

Read More

Ще пострада ли България заради Гърция?

Че България е силно зависима от чуждестранни инвестиции, е повече от ясно. Трябва ли тогава София да се притеснява заради финансовите проблеми на Гърция, която е един от най-големите инвеститори в България?

Точно когато в еврозоната предпазливо се заговори за излизане от глобалната финансова и икономическа криза, една от членките й – Гърция, изненада с неприятни финансови новини. Те ескалираха миналата седмица, когато международната агенция Fitch понижи кредитния рейтинг на страната и…

Read More