имуществените

Въвеждат се ограничения за строителство на обекти за производство на електроенергия от ВЕИ върху земеделски земи

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за опазването на земеделските земи. Проектът е насочен към усъвършенстване на правната рамка за регулиране на очерталите се през последното десетилетие тенденции за промяна на предназначението на земеделските земи във връзка с интензивната инвестиционна дейност. Целта е да се постигне по-добър баланс при …

Въвеждат се ограничения за строителство на обекти за производство на електроенергия от ВЕИ върху земеделски земи Read More »

Понятие източници на българското семейно право

Сем.право представлява самостоятелен дял на бълг.гражданско право, които регулира имуществените и неимуществени отношения възникващи от юрид. Факти  на брак, осиновяване, настойничество попечителство. чл. 1 от СК – урежда отношенията основание на брак , родство, осиновянане , настойничество и попечителство. Спецификата на сем.-правните отношения се свързва с правопораждащия юрид. Факт. / брак, осиновяване, настойник .. / …

Понятие източници на българското семейно право Read More »