имущества

Собственост.Понятие

Съсобственост имаме тогава, когато една вещ се притежава от две или повече лица. Според някои тя дори предхожда индивидуалната собственост, тъй като оръдията на труда и земите първоначално са принадлежали на племето и рода. У нас общия режим на съсобствеността е уреден вчл.30 – 36 от ЗС; с особени правила се урежда СИО; ЗУТ съдържа […]

Собственост.Понятие Read More »

Данъчно третиране на сливането

Данъчно третиране на сливането – при нормални условия операциите по сливането се облагат с: – данъци , които се плащат в края на операцията – регистрационни данъци – за да се избегнат тези плащания сливането се ползва с някои облекчения – провизиите на абсорбираното дружество и допълнителната печалба реализирана от поглъщащото дружество по времето на

Данъчно третиране на сливането Read More »