имуществата

Елементи определящи мащабите на приложение на данъка

Това  са данъчната маса, облагаемото лице и генераторния факт. 1. Облагаема маса. В нея обикновено се включват доходите и имуществата, въз основа на, които се определя данъка. Под облагаема маса се разбира елемент или съвкупност от елементите, имащи общи икономически стойности, на базата на която е определена облагаемата основа в процеса на операции, наричани разпределение …

Елементи определящи мащабите на приложение на данъка Read More »

Имуществени отношения между съпрузите – обща характеристика на имуществено – брачния режим

От сравнително правна гледна точка се познати 2 основни режима за уреждане на имуществено брачните отношения . Режим на имуществена разделност –  означава ,че всеки съпруг става индивидуален собственик / притежател / на всички имущества които придобива на свое име през време на брака . Режим на имуществена общност – означава ,че това което бъде …

Имуществени отношения между съпрузите – обща характеристика на имуществено – брачния режим Read More »