Римското изкуство през II век

Известни са четирима римски императори от II век – Траян (98-117), Адриан (117-138), Антоний Пий (138-161) и Марк Аврелий (161-180). За Римската империя това е век на нови завоевания и разширяване на нейните граници, на подем на изкуствата и културата и наред с това – на нарастващи вътрешни н външни противоречия, на загниване на робовладелския …

Римското изкуство през II век Read More »