Имуществено застраховане

Законът въвежда в материята на имущественото застраховане и т.нар. транспортно застраховане – чл. 403. 7.1. Общи бележки. Транспортни застраховки са само договорни. Режимът в ТЗ се отнася до всички видове договор за превоз с изключение на договора за морски превоз. Във всички случаи задължението за заинтересованост важи и при тях. 7.2. Страни. Застрахования може да е страна по превозния […]

Имуществено застраховане Read More »