Имало едно време – точно място и време

Имaлo едно време един младеж на име Джафар, който живеел в град Лиса­бон в Португалия. Той много желаел да си намери суфи учител, който да бъде негов наставник и да го води в духовния живот. Неговите родители и прияте­ли му намирали различни учители, но ни­кой от тях не го удовлетворявал. – Не ми трябва обикновен […]

Имало едно време – точно място и време Read More »