илюзия

Философският метод на Платон и учението му за познанието

1.Както метода на Сократ, така и методата на Платон е диалектически. Думата диалектика има обикновено: а/значение на изкуство да се разкрива истината чрез сблъскване на противоположни схващания при спор между две или повече лица; б/днешното значение на думата диалектика, каквато тя има при марксизма е: диалектически метод за познание на природата, който разглежда явленията в […]

Философският метод на Платон и учението му за познанието Read More »

Какво е илюзия ?

В най-общ смисъл под илюзия разбирам нереалистична представа или възприемане на действителността – субективно преувеличаване или смаляване на някои ценности и истини. Повечето философски направления не употребяват това понятие, защото за тях действителността или я има, или я няма. Но когато навлезеш в многоплановото битие и се сблъскаш с многопосочните взаимодействия, то неминуемо се натъкваш

Какво е илюзия ? Read More »