икономическо възстановяване

Променя се наредбата за прилагане на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Министерство на земеделието и храните изготви промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., съобщиха от земеделското ведомство. В наредбата се включват условията, при които бенефициентите ще получат увеличена с …

Променя се наредбата за прилагане на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” Read More »

ЕС – прокарване на пътя към икономическо възстановяване

ЕС и неговите държави-членки са мобилизирали огромни ресурси за възстановяване на икономиката и за подсигуряване на гражданите Правителствата на ЕС, координирани от Европейската комисия, стабилизираха банките след банкрута на американската инвестиционна банка „Лемън Брадърс“ през 2008 г. Целта е не да се подпомогнат банкерите, а да се предпазят хората, техните спестявания и работните им места. …

ЕС – прокарване на пътя към икономическо възстановяване Read More »