Социална политика на ЕС – Приложение

За реализирането на целите, заложени в чл. 136 ЕС ще работи в следните области (чл. 137): -въздействие върху трудовата среда за защита на здравето и безо­пасността; -условия на труд; -информиране и консултиране на работещите; -интегриране на отпадналите от трудовия пазар, съобразно предписанията на чл. 150, а именно: *улесняване адаптацията към индустриалните промени, осо­бено чрез квалификация …

Социална политика на ЕС – Приложение Read More »