икономически функции

Видове митнически режим

Видове митнически режим с преобладаващи икономически функции. Първият е режим на транзита. Разбират се тези стоки, които са поставени под контрола на митниците и се освобождават от мита посредством гаранции. Режим на складиране в митница. Разрешава свободно влизане на стоките в страната, където на строго определени места стоките се складират с цел понататъшен реекспорт и …

Видове митнически режим Read More »

Роля на предприемача в икономическото развитие

От изложението в исторически план се разкриват някои от най-известните теоретични схващания за развитието и същността на предприемачеството. Представянето на един по-широк кръг от авторски вижда­ния, изложени в хронологичен ред, относно развитието на предприемачес­ката идея, дава възможност да се разгледа по-подробно този проблем: • Ричард Кантилон: Предприемачът е лицето, което поема риска, за разлика от …

Роля на предприемача в икономическото развитие Read More »