Елементи определящи мащабите на приложение на данъка

Това  са данъчната маса, облагаемото лице и генераторния факт. 1. Облагаема маса. В нея обикновено се включват доходите и имуществата, въз основа на, които се определя данъка. Под облагаема маса се разбира елемент или съвкупност от елементите, имащи общи икономически стойности, на базата на която е определена облагаемата основа в процеса на операции, наричани разпределение …

Елементи определящи мащабите на приложение на данъка Read More »