Възникване и развитие на ЕС – Икономически организации

Икономически организации се развиват като резултат от следвоенното възстановяване на Европа и първите опити за иконо­мическа интеграция.