Разширяване и политика на съседство

·1    Европейският съюз е отворен за всяка европейска държава, която отговаря на политическите и икономически критерии за членство в него. ·1    След няколко разширявания ЕС нарасна от 6 на 27 държави-членки. Още няколко други страни са кандидатки за присъединяване. ·2    Всеки договор, с който се приема нова държава-членка, изисква единодушното одобрение на всички останали. Освен …

Разширяване и политика на съседство Read More »