Инфлационни фактори

Парични фактори – изразява се в прекомерно платежоспособно търсене. Съвременната инфлация все по-често се проявява като следствие от държавната намеса (ПП). В пълния модел на ПП могат да се включат 9 фактора: а) Коефициент на минимални задължителни резерви – има обратно пропорционална връзка с ПП. б) незаемната парична база (съвкупност от банкноти в обръщение, монетите …

Инфлационни фактори Read More »