икономическия цикъл

Кейнсианска теория за данъците.

В съответствие на кейнсинските препоръки правителството може да използва данъците както следва: – държавна намеса в икономиката с цел оказване на въздействие върху развитието на икономическия цикъл в желана насока. – държавна намеса с цел регулиране на доходите – държавна намеса с цел ограничаване на инфлацията – държавно въздействие върху равнището и направлението на инвестициите.

Понятие за пари. Съдържание на парите. Функция на парите. Паричната маса и измерване на паричната маса – парични агрегати.

Понятие за пари. Съдържание на парите произход на парите. С развитието на производителните сили и човешкия ???? отделните стопани се обособяват като специализирани производители. По този начин размяната се превръща от случаен акт в жизнена необходимост. Размяната е изиграла условие за прехода към стоковото стопанство. Тя противопоставя стокопроизводители и поражда противоречия между тях. Последното би …

Понятие за пари. Съдържание на парите. Функция на парите. Паричната маса и измерване на паричната маса – парични агрегати. Read More »