Оптимизиране на капиталовата структура на банката.

Формирането и поддържането на оптимална капиталова структура е предпоставка за ефективен банков мениджмънт. Целта на политиката на капиталовата структура е да сведе до минимум общата цена на капитала и посредством това максимално да се увеличи стойността на банката. Обикновено определянето на капиталовата структура и вземането на решения започват с анализ на банковия риск, като се …

Оптимизиране на капиталовата структура на банката. Read More »