Финансова система и финансова политика

Финансовите отношения като парични потоци със специфична характеристика могат да се разглеждат като система с все по-нарастващо значение във  възпроизвоствения процес. Финансовата система осигурява инфраструктурата на функционирането на финансовия сектор. Финансовата система се разглежда в два аспекта – икономически и институционален. Разгледана чрез икономическия аспект, финансовата система е съвкупност от финансови отношения, на базата на …

Финансова система и финансова политика Read More »