svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Финансова система и финансова политика

Финансовите отношения като парични потоци със специфична характеристика могат да се разглеждат като система с все по-нарастващо значение във  възпроизвоствения процес. Финансовата система осигурява инфраструктурата на функционирането на финансовия сектор. Финансовата система се разглежда в два аспекта – икономически и институционален.

Разгледана чрез икономическия аспект, финансовата система е съвкупност от финансови отношения, на базата на които се образуват съответните фондове и се…

Read More