Икономическият съюз Бенелюкс

Икономическият съюз Бенелюкс е основан през 1944г. от Белгия, Нидерландия и Люксембург с цел изграждане на митнически, а впоследствие и на икономически съюз. Значението на организа­цията се изразява главно в натрупването на опит при създаването и функционирането на тези форми на икономическа интеграция, които са използвани при изграждането на Европейската общност.