Общоикономическо съдържание на държавните разходи

Общоикономическо съдържание на държавните разходи: като понятие на финансите те са форма за преразпределение на националния доход и продукт; за държавата разходите са основен инструмент за намеса и участие в обществения живот; държавните разходи са част от националния доход, която се изземва и разпределя в съответствие с интересите на цялото общество. 2. Класификация на държавните …

Общоикономическо съдържание на държавните разходи Read More »