svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Успешната политика на правителството в областта на публичните финанси доринесе за подобряване на оценката глобалните инвеститори за България

При изготвяне на икономическа оценка за дадена държава често анализаторите прибягват както до официалните статистически данни, така и до наблюдения на стойността на показателя CDS на държавния й дълг. Неговото увеличение е индикатор за нарастване на рисковата премия. Поради факта, че стойностите на котировките се формират от международни финансови организации, оценката на риска на всяка отделна държава е тясно…

Read More

Икономическа оценка на бизнес плана

В процеса на подготовката на бизнес плана последователно се изясняват и обосновават възможностите и условията за осъществяване на предлаганата стопанска дейност. В резултат на отделните функционални раздели на бизнес плана се формират и данните за необходимите инвестиции, очакваните приходи и разходи, финансовите резултати, както и други основни показатели. Информацията от разработките служи като изходна база и за икономическа оценка на бизнес плана.

При оценката на бизнес плана се…

Read More