Към целта от 1993 година

a)    Границите на общия пазар Договорът от 1957 г. за създаване на Европейската икономическа общност направи възможно премахването на митническите бариери в рамките на Общността и създаването на Обща митническа тарифа, приложима за стоки от страни, нечленуващи в ЕИО. Тази цел бе постигната на 1 юли 1968 г. Митата обаче са само един вид преграда …

Към целта от 1993 година Read More »