Класификация на гражданско правните норми според приложното поле.Общи и специални, общи и особени и общи и месни гражданско правни норми.

Според приложното им поле гражданско правните норми се разграничавата в три класификации. В зависимост от това дали  гр.пр.норми се прилагат за всички случаи от даден род или само за определен вид от рода те биват: общи, които порадждат правно действие за всички случаи,  които имат определени родови белези /ЗС/; специални, които се прилагат само за …

Класификация на гражданско правните норми според приложното поле.Общи и специални, общи и особени и общи и месни гражданско правни норми. Read More »