Теории за ролята на бюджетното финансиране

В съвременната теория и практика идеите и направленията се предопределят от двете големи школи на политическата икономия: кейнсианската и монетаристическата. Кейнсианците, които се наричат още “бюджетаристи”, смятат, че бюджетното салдо може да бъде добър инструмент за анализ, при условие, че се използва не действителното, а максимално възможното бюджетно салдо; Монетаристите смятат, че номиналните изменения на …

Теории за ролята на бюджетното финансиране Read More »