Икономическата комисия за Европа

Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) е регионална организация на ООН, сьздадена да обедини усилията на западните и из­точните държави за общ подход при подготвянето на оценки за икономическото развитие на континента и на отделните държави. В ежегодно публикувания доклад се предлагат и сравнителни ана­лизи прогнозни виждания за тенденциите в развитието на евро­пейската икономика.