Ефекти на митническия съюз – Дългосрочните ефекти на преструктуриране

Дългосрочните ефекти на преструктуриране са свързани с подобрявяне на условията за функциониране на фирмите и ефективноста им, а разширяването на пазара води до повишаването на конкуренцията. Регионалната концентрация на производството и заетостта влияе върху преструктурирането на националните икономики в дългосрочен план. Основните ефекти са: *Икономии от мащаб (есопотies of scа1е) – получават се от намаляване …

Ефекти на митническия съюз – Дългосрочните ефекти на преструктуриране Read More »