Видове обективни съединения на искове

Видове ОСИ: 1.  Според способа, чрез който се предизвиква: а)  чрез предявяване па няколко иска от ищеца с обща искова молба или чрез разширяване на първоначалния иск. б)  чрез предявяване на насрещен иск от ответника; в)  чрез предявяване на инцидентен установнтелен иск от ищеца или от ответника. г)  чрез обратен иск от подпомаганата срещу подпомагащата …

Видове обективни съединения на искове Read More »