Застрахователно събитие

То е юридически факт, при настъпването на който застрахователят трябва да извърши плащане на застрахователната сума/обезщетение. Застрахователното събитие е обективен факт, който не се влияе от субективни преживявания. Застрахователят се освобождава от задължението си по правилото на чл. 390, ал. 4. 1) При имуществените застраховки застрахования е длъжен да вземе мерки за предпазване на имуществото си …

Застрахователно събитие Read More »