Изследвания и технологично развитие – Европейско изследователско пространство

Приложението на резултатите от научните изследвания играе ключова роля в повишаването на конкурентоспособността, създа­ването на работни места и устойчива среда за икономически растеж. В ЕС се приема, че отделните държави нямат възможности да инвестират достатъчно в оборудване и хора за генериране на важни научни открития и тяхното внедряване. Поради това поли­тиката на Съюза за изследвания …

Изследвания и технологично развитие – Европейско изследователско пространство Read More »