изследванията

Футболът е по-полезен от тичането

Футболът е по-полезен за здравето от тичането и вдигането на тежести, установили учените. Интензивността и разнообразието от движения във футбола осигуряват по-добро цялостно натоварване, показали серия от изследвания. Проф. Питър Кръстръп от университета в Копенхаген, който контролирал проучването и бил част от екипа, провел някои от изследванията, съобщи, че самата същност на играта помага да …

Футболът е по-полезен от тичането Read More »

Инструменти на политиката за насърчаване на изследванията и технологичното развитие

1.Основен инструмент за реализирането на изследователската политика са многогодишните рамкови програми, които подпо­магат организирането и финансовата подкрепа на сътрудничест­вото между университетите, научните центрове и индустриите, вкл. МСП. Те обхващат дейностите на ЕС и се приемат от Съвета на министрите след консултации с Икономическия и социален комитет (чл. 166 от ДЕС). Отпуснатите средства по рамковите програми …

Инструменти на политиката за насърчаване на изследванията и технологичното развитие Read More »