Гръбначен стълб.Строеж на прешлена

Изгражда се от 24 самостоятелни прешлена, кръстна и опашна кост. Самостоятелните прешлени се описват в 3 групи:  шийни, гръдни и поясни прешлени. Всички прешлени, с изключение на първия имат общ фон на строеж. Изграждат се от тялоcorpus vertabrae), дъга (acceus vertabrae) и 3 типа израстъци – единичен бодилков (procesus spinoswus), двоен напречен израстък (procesus transversus) …

Гръбначен стълб.Строеж на прешлена Read More »