изпълнител

Увеличава се контролът при обществените поръчки за над 1 млн. лв., финансирани от ЕС

Засилва се предварителният контрол върху процедурите за доставки и услуги, финансирани със средства от европейските фондове. На проверка ще подлежат всички процедури за доставки и услуги, чиято стойност е равна или е над 1 млн. лв., предвиждат предлагани от правителството промени в Закона за обществените поръчки. Ще бъде премахнато ограничението за сключване на договори за …

Увеличава се контролът при обществените поръчки за над 1 млн. лв., финансирани от ЕС Read More »

Акредитивна форма на плащане във външноиконокическите сделки

Прилага се тогава, когато позициите на износителя са по силни на международния пазар от позициите на вносителя. По нареждане на вносителя банката поема задължение да осъществи плащане в полза на посочен изпълнител, при положение, че износителя изпълни всички поставени от вносителя условия. Основни участници: ?      наредител /вносител/, който открива акредитива ?      акредитивна банка / в …

Акредитивна форма на плащане във външноиконокическите сделки Read More »