изпълнителя

Задължения на поръчващия

Поръчващият от своя страна също има задължения: да даде на изпълнителя необходимото съдействие за изпълнение на работата; да приеме изработената съобразно договора работа; той трябва да заплати възнаграждението за работата; Често поръчваната работа не може да бъде извършена без съдействието на поръчващия законът обаче не посочва какви са последиците от липсата на съдействие, затова важат …

Задължения на поръчващия Read More »

Изработка.Обща характеристика. Отграничения

Определението на договора за изработка се намира в чл.258/ЗЗД, съгласно който с този договор изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо съгласно поръчката на другата страна, а последната да заплати възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден и консенсуален. Той е двустранен, защото създава задължнение и за вете страни – за едната да изработи нещо, …

Изработка.Обща характеристика. Отграничения Read More »