изпълнителния процес

Страни в изпълнителния процес

а) Изпълнителни: съдпя-нзпълнители (СИ) (при несъстоятелност -синдикът). СИ има във всеки райнен съд – действат в същия район. СИ имат обща изпълнителна компетентност – за всички способи. Местната компетентност се определя според връзката между изпълнителното дело и района на СИ: –  при изпълнение върху вещи – по местонахождението на вещта; –  върху вземания – по …

Страни в изпълнителния процес Read More »

Започване на изпълнителния процес (ИзП)

1.  ИзП започва по молба на взискателя (чл.323). Тя е писмена без препис за противната страна. В нея взискателят трябва да посочи изпълнителния способ – може няколко, може да ги изменя. Към молбата се прилага ММ. Молбата се подава до компетентния съдия-нзпълнител (СИ) – местната подсъдност е посочена в чл.324. 2.  Ако молбата е редовна …

Започване на изпълнителния процес (ИзП) Read More »