Изпълняемо право, изпълнителни основания и изпълнителен лист

Предпоставки за ППИ: а)  Изпълняемо право (ИП) – изискуемо ликвидно притезание, което се нуждае от принудително удовлетворяване, защото не е било удовлетворено доброволно. Притежанията са субективни нрава, които имат за предмет дължимо поведение, чрез което ще се достави на правоимащия определена облага. По принцип изпълнителният процес защитава само притезания (а исковият процес – всякакви граждански …

Изпълняемо право, изпълнителни основания и изпълнителен лист Read More »