svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Немитнически инструменти на митническата политика

Характерно за тях е, че са изключително разнообразни. Всяка страна се стреми възможно най-добре да скрие заместването на митата с други инструменти. Най-важните в това отношение инструменти са:
Забрани за внос и износ. Най-бруталният инструмент за провеждане на митническа политика. Директна забрана при вноса се използва изключително рядко, защото като мярка тя води до възникването на политически проблеми. В същото време директна забрана за износ е…

Read More

Основни характеристика на ДДС. Обхват на Закона за ДДС.

ДДС се дължи за всяка доставка на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на страната и извършена на данъчно задълженото лице, за износ извършен от данъчно задълженото лице, както и при внос на стоки.

Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност независимо от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е всяка дейност, извършена редовно…

Read More